ประวัติ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)   ก่อตั้ง โดย ฯพณฯ บรรหาร   ศิลปอาชา

และเปิดทำการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ถึงปัจจุบัน

โฆษณา